Přehled aktivit – digi

Úvodní motivačně-informační blok

 • digi
 • komunikace
 • učení

Storytelling

Evokační aktivita k tématu orální historie a pamětnický příběh. Na základě nedokončených vět si studenti vyzkouší fabulaci příběhu.

Historie a paměť

 • digi
 • občanství
 • učení

Paměť v digitálním věku

Jak funguje individuální a kolektivní paměť? Co je to kolektivní amnézie a jaký je vliv totalitní společnosti na kolektivní zapomínání? Jaké máme historické prameny? Je historickým pramenem i osobní vzpomínka pamětníků? A jak se dnes historické prameny uchovávají?

Technická příprava na natáčení

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Jak natočit pamětníka na kameru

Krátký film z dílny Post Bellum obsahuje kapitoly o zvuku, světle, nastavení kamery, střihu i vytváření výsledné reportáže. Využít můžete také další video z produkce Post Bellum.

 • digi
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak natočit pamětníka – technická část

Krátké instruktážní video obsahuje kapitoly o zvuku, světle, nastavení kamery, střihu i vytváření výsledné reportáže. Využít můžete také další video z produkce Post Bellum nazvané Jak natočit pamětníka na kameru, které je ke stažení zde.

Natáčení pamětníka

Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Zhodnocení nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné provést se studenty
reflexi a nechat jim dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů.
Teprve poté je možné se se studenty zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho
vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání studentů, zda odpovědi
studentům přinesly nový pohled na sledovanou událost či historický fenomén.
Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné
odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

Webinář

Prezentace příběhu pamětníka

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Prezentace pamětnického příběhu