Přehled aktivit – kreativita

Tým hledá pamětníka

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak a kde najít pamětníka

Aktivita slouží k uvědomění si možností, jaké mají studenti při hledání a výběru pamětníka, jehož příběh chtějí natočit na kameru a filmově zpracovat.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Obracení plachty

Jednoduchá teambuildingová aktivita na rozehřátí a vzájemné naladění studentů ve skupině.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Stavba věže

Teambuildingová aktivita na spolupráci studentů ve skupinkách – stavba co nejvyšší věže z novin na čas pouze za pomoci lepící pásky.

Příprava na vedení rozhovoru s pamětníkem

 • kreativita
 • učení

Najdi chybu

Práce s pamětníkem vyžaduje určité dovednosti, pohotovost a také empatii a asertivitu. Studenti, zejména ti, kteří ještě neměli možnost si nahrávání pamětníka vyzkoušet, se často dopouštějí drobných prohřešků a typických chyb. Cílem této aktivity je studenty na tyto nedostatky připravit zážitkovou formou v bezpečném prostředí. Hodinu lze vhodně doplnit či propojit s aktivitou Vedení rozhovoru.

Technická příprava na natáčení

Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

Prezentace příběhu pamětníka

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Prezentace pamětnického příběhu