Přehled aktivit – učení

Úvodní motivačně-informační blok

 • digi
 • komunikace
 • učení

Storytelling

Evokační aktivita k tématu orální historie a pamětnický příběh. Na základě nedokončených vět si studenti vyzkouší fabulaci příběhu.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Příběh Luboše Jednorožce

V aktivitě příběh Luboše Jednorožce se studenti seznámí s průběhem a cílem projektu na příkladu konkrétního pamětnického příběhu a jeho filmového ztvárnění. Součástí je také zasazení individuálního osudu do dějinného kontextu, představení metody orální historie a portálu Paměť národa.

Historie a paměť

 • občanství
 • učení

Historie malá a velká

Aktivita si klade za cíl ukázat studentům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s tzv. historií „velkou“, tedy tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou např. v učebnicích dějepisu. Zatímco historie malá s sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouto k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká se snaží o neutrální pojetí.
Aktivita dále učí studenty přemýšlet o tom, jak vzniká velká historie, a motivuje je k tomu, aby pátrali, jaký vliv měly velké dějiny na jejich rodiny.
Aktivitu si můžete upravit podle svých potřeb a požadavků.

 • sociální dovednosti
 • učení

Paměť a vzpomínky

Aktivita slouží k uvědomění si fenoménu fungování epizodické paměti a vzpomínek obecně, propojuje zkušenost rozdílných vzpomínek studentů s metodou orální historie, která má své klady a zápory a slouží jako odrazový můstek k přípravě na natáčení pamětnického vyprávění.

 • digi
 • občanství
 • učení

Paměť v digitálním věku

Jak funguje individuální a kolektivní paměť? Co je to kolektivní amnézie a jaký je vliv totalitní společnosti na kolektivní zapomínání? Jaké máme historické prameny? Je historickým pramenem i osobní vzpomínka pamětníků? A jak se dnes historické prameny uchovávají?

Tým hledá pamětníka

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak a kde najít pamětníka

Aktivita slouží k uvědomění si možností, jaké mají studenti při hledání a výběru pamětníka, jehož příběh chtějí natočit na kameru a filmově zpracovat.

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Nedostatek tužek

Jednoduchá teambuildingová aktivita na vzájemné naladění studentů ve dvojicích – kreslení ve dvojicích jednou tužkou bez mluvení.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Obracení plachty

Jednoduchá teambuildingová aktivita na rozehřátí a vzájemné naladění studentů ve skupině.

Příprava na vedení rozhovoru s pamětníkem

 • kreativita
 • učení

Najdi chybu

Práce s pamětníkem vyžaduje určité dovednosti, pohotovost a také empatii a asertivitu. Studenti, zejména ti, kteří ještě neměli možnost si nahrávání pamětníka vyzkoušet, se často dopouštějí drobných prohřešků a typických chyb. Cílem této aktivity je studenty na tyto nedostatky připravit zážitkovou formou v bezpečném prostředí. Hodinu lze vhodně doplnit či propojit s aktivitou Vedení rozhovoru.

Technická příprava na natáčení

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Jak natočit pamětníka na kameru

Krátký film z dílny Post Bellum obsahuje kapitoly o zvuku, světle, nastavení kamery, střihu i vytváření výsledné reportáže. Využít můžete také další video z produkce Post Bellum.

 • digi
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak natočit pamětníka – technická část

Krátké instruktážní video obsahuje kapitoly o zvuku, světle, nastavení kamery, střihu i vytváření výsledné reportáže. Využít můžete také další video z produkce Post Bellum nazvané Jak natočit pamětníka na kameru, které je ke stažení zde.

Natáčení pamětníka

Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Zhodnocení nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné provést se studenty
reflexi a nechat jim dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů.
Teprve poté je možné se se studenty zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho
vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání studentů, zda odpovědi
studentům přinesly nový pohled na sledovanou událost či historický fenomén.
Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné
odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

Webinář

Prezentace příběhu pamětníka

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Prezentace pamětnického příběhu