Přehled aktivit – občanství

Já a můj svět

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Kdo jsem? Můj portrét

časová dotace: 45 - 90 minut

Aktivita, díky níž si žáci uvědomují, kým jsou, jaké mají vlastnosti, záliby, co rádi či neradi dělají, čím jsou obklopeni a co tvoří jejich svět.

Moje rodina, moje kořeny

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Rodový strom

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, kdo tvoří jejich rodinu, blíže se seznamují se svými předky, uvědomují si rodovou kontinuitu a historii. Při tvorbě rodového stromu je nezbytná pomoc rodičů žáků, proto je důležité je předem informovat a vysvětlit jim, co je cílem této aktivity.

Domácí příprava

Žákům rozdáme pracovní listy a jako domácí práci jim uložíme zjistit od rodičů a dalších příbuzných co nejvíce o vlastních předcích a tyto informace do pracovního listu vepsat.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Odkud pochází můj rod

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, odkud pocházejí jejich předci a seznamují se blíže s rodinnou historií. Pomocí mapy České republiky a okolních států vizualizujeme, odkud předkové jednotlivých dětí pochází, což žákům umožní žákům širší pohled na rodinný příběh, lokální historii i hledisko migrace v českém kontexu i zajímavé srovnání s rodinami ostatních spolužáků.

Domácí příprava

Každému žákovi rozdáme malou mapku ČR a jako domácí práci zadáme, aby od rodičů zjistil a do mapky zakreslil, odkud pochází jeho předci.

Chci se dozvědět víc

 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

O čem svědčí vysvědčení

časová dotace: 45 minut

Žáci se na základě starých vysvědčení, čili formátu, s nímž mají osobní zkušenost, učí interpretovat historické dokumenty a porovnávají je s jejich současnou podobou. Snaží se z nich vyčíst něco o době, ve které vznikly a jejíž stopu v sobě nesou.

Kreslím, píšu, tvořím... vyprávím příběh

 • iniciativa
 • kreativita
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Časová osa života pamětníka

časová dotace: 45 minut

Prezentuji příběh

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Tvorba lapbooku

časová dotace: 90 minut