Přehled aktivit – sociální dovednosti

Já a můj svět

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Gordický uzel

časová dotace: 15 minut
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Kdo jsem? Můj portrét

časová dotace: 45 - 90 minut

Aktivita, díky níž si žáci uvědomují, kým jsou, jaké mají vlastnosti, záliby, co rádi či neradi dělají, čím jsou obklopeni a co tvoří jejich svět.

Moje rodina, moje kořeny

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Rodový strom

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, kdo tvoří jejich rodinu, blíže se seznamují se svými předky, uvědomují si rodovou kontinuitu a historii. Při tvorbě rodového stromu je nezbytná pomoc rodičů žáků, proto je důležité je předem informovat a vysvětlit jim, co je cílem této aktivity.

Domácí příprava

Žákům rozdáme pracovní listy a jako domácí práci jim uložíme zjistit od rodičů a dalších příbuzných co nejvíce o vlastních předcích a tyto informace do pracovního listu vepsat.

Můj pamětník

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Babiččin koláč

Už víš hodně o dětství své babičky, dědečka nebo jiného pamětníka z tvé rodiny. To ale zdaleka není vše! Zjisti, co prožívali, co je trápilo, dělalo jim radost nebo jaké těžkosti museli v životě překonat.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

I moje babička byla mladá? I můj dědeček byl mladý?

časová dotace: 45 minut

Aktivita volně navazuje na předcházející Babičku. Poté, co je žák motivován k tomu, aby se o babičku/dědečka zajímal v přítomnosti, nabídneme mu zamyslet se nad tím, jaký život jeho prarodič vedl v době, kdy mu bylo přibližně stejně jako žákovi.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Babička (nepovinná)

Evokační a motivační aktivita pro zahájení rozhovoru s pamětníkem. Cílem je vzbudit u žáků zájem o rozhovor se starším člověkem (s vlastní babičkou) o jeho životě.

Chci se dozvědět víc

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

V dobách dřevěných mobilů

časová dotace: 45 minut
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

O čem svědčí vysvědčení

časová dotace: 45 minut

Žáci se na základě starých vysvědčení, čili formátu, s nímž mají osobní zkušenost, učí interpretovat historické dokumenty a porovnávají je s jejich současnou podobou. Snaží se z nich vyčíst něco o době, ve které vznikly a jejíž stopu v sobě nesou.