Přehled aktivit – učení

Já a můj svět

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Gordický uzel

časová dotace: 15 minut
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • učení

Příběh mého jména

časová dotace: 45 minut

Jméno je důležitou součástí identity každého z nás. V rámci mapování rodinné historie a vlastních kořenů se žáci zároveň zamýšlejí nad tím, kým jsou v rámci rodinného systému a seznamují se s okolnostmi výběru svého jména.

Domácí příprava

Žákům zadejte zeptat se rodičů, jakým způsobem se rozhodovali, jaké jméno jim dát a na příběhy a události s touto volbou spojené.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Kdo jsem? Můj portrét

časová dotace: 45 - 90 minut

Aktivita, díky níž si žáci uvědomují, kým jsou, jaké mají vlastnosti, záliby, co rádi či neradi dělají, čím jsou obklopeni a co tvoří jejich svět.

Moje rodina, moje kořeny

 • kreativita
 • komunikace
 • učení

Dopis mému předkovi

časová dotace: 45 minut

V rámci mapování rodinné historie je vhodnou doplňkovou aktivitou psaní dopisů předkům či rodinným příslušníkům. Žáci si mohou vybrat, zda se bude jednat o někoho, kdo žije, či o již zemřelého příbuzného. Tato aktivita by měla navazovat na mapování rodinné historie.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Rodový strom

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, kdo tvoří jejich rodinu, blíže se seznamují se svými předky, uvědomují si rodovou kontinuitu a historii. Při tvorbě rodového stromu je nezbytná pomoc rodičů žáků, proto je důležité je předem informovat a vysvětlit jim, co je cílem této aktivity.

Domácí příprava

Žákům rozdáme pracovní listy a jako domácí práci jim uložíme zjistit od rodičů a dalších příbuzných co nejvíce o vlastních předcích a tyto informace do pracovního listu vepsat.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Odkud pochází můj rod

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, odkud pocházejí jejich předci a seznamují se blíže s rodinnou historií. Pomocí mapy České republiky a okolních států vizualizujeme, odkud předkové jednotlivých dětí pochází, což žákům umožní žákům širší pohled na rodinný příběh, lokální historii i hledisko migrace v českém kontexu i zajímavé srovnání s rodinami ostatních spolužáků.

Domácí příprava

Každému žákovi rozdáme malou mapku ČR a jako domácí práci zadáme, aby od rodičů zjistil a do mapky zakreslil, odkud pochází jeho předci.

Můj pamětník

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Babiččin koláč

Už víš hodně o dětství své babičky, dědečka nebo jiného pamětníka z tvé rodiny. To ale zdaleka není vše! Zjisti, co prožívali, co je trápilo, dělalo jim radost nebo jaké těžkosti museli v životě překonat.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

I moje babička byla mladá? I můj dědeček byl mladý?

časová dotace: 45 minut

Aktivita volně navazuje na předcházející Babičku. Poté, co je žák motivován k tomu, aby se o babičku/dědečka zajímal v přítomnosti, nabídneme mu zamyslet se nad tím, jaký život jeho prarodič vedl v době, kdy mu bylo přibližně stejně jako žákovi.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Babička (nepovinná)

Evokační a motivační aktivita pro zahájení rozhovoru s pamětníkem. Cílem je vzbudit u žáků zájem o rozhovor se starším člověkem (s vlastní babičkou) o jeho životě.

Chci se dozvědět víc

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

V dobách dřevěných mobilů

časová dotace: 45 minut
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

O čem svědčí vysvědčení

časová dotace: 45 minut

Žáci se na základě starých vysvědčení, čili formátu, s nímž mají osobní zkušenost, učí interpretovat historické dokumenty a porovnávají je s jejich současnou podobou. Snaží se z nich vyčíst něco o době, ve které vznikly a jejíž stopu v sobě nesou.

Kreslím, píšu, tvořím... vyprávím příběh

 • iniciativa
 • kreativita
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Časová osa života pamětníka

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Portrét pamětníka

časová dotace: 90 minut

Prezentuji příběh

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Tvorba lapbooku

časová dotace: 90 minut