Přehled aktivit

Příprava na rozhovor s pamětníkem

Rozhovor s pamětníkem

Práce s příběhem pamětníka

Zpracování výstupu

Prezentace

Úvodní blok

Fotografie jako médium